There is nothing permanent except change. Heraclitus

Organisaties worden continu uitgedaagd in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Het is daarom van levensbelang dat uw bedrijf een robuuste structuur heeft die flexibel kan inspelen op veranderingen.

Niet zelden is de werkwijze van bedrijven meer het resultaat van toevallige omstandigheden dan van organisatorische logica. Dit kost geld en tijd: ingewikkelde en dubbele processen en geen optimaal gebruik van IT. Het hindert bedrijven om snel op marktkansen te reageren en groeidoelstellingen te halen

Wij richten ons op het digitaliseren van uw bedrijfsprocessen. Uw bedrijfsprocessen en onze kennis van IT zijn daarbij onze belangrijkste uitgangspunten.

Onze diensten

 

Analyse

Uw bedrijfsdoelstellingen en processen brengen wij voor u op een efficiënte manier in kaart. Geen dikke rapporten of onbruikbare adviezen, maar een transparant en inzichtelijk overzicht van uw processen en hun interactie. Wij vertalen uw strategische en operationele behoeften via een gedegen analyse naar een concreet plan.  

 

Procesoptimalisatie

Samen met u identificeren wij knel- en verbeterpunten binnen uw processen. Vanuit deze verbeterpunten doen wij voorstellen tot procesoptimalisatie. Wij formuleren pragmatische oplossingen waardoor de processen efficiënter kunnen verlopen. Vaak laten relatief kleine procesaanpassingen al een zeer groot rendement zien.

 

Project- en interimmanagement

Daar waar aan de processen of de ICT structuur gebouwd wordt kunnen wij dit traject voor u begeleiden. Wij zorgen ervoor dat dit proces zowel gestructureerd als adaptief verloopt: de koers is bepaald, de route kan worden aangepast.

Door transparante en heldere communicatie naar alle stakeholders zorgen wij voor een gezamenlijk draagvlak.
Een collectief gedragen gevoel van urgentie en een gemeenschappelijk doel zijn immers onmisbaar voor het slagen van een verandertraject.